Αρχική2019 (Page 10)

Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών

Ελεύθερη πρόσβαση στις λεωφορειολωρίδες, καθ’ όλη

Αισιόδοξος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας,