Αρχική2019 (Page 101)

Το Neopanamax πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων “TRITON”,

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απευθείας