Αρχική2019 (Page 105)

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν, στις εγκαταστάσεις του

Δύο αντιπροέδρους έχει το διοικητικό συμβούλιο