Αρχική2019 (Page 108)

Για νέες συνεργασίες με ιδιοκτήτες φορτηγών

Σοβαρούς κινδύνους για το μέλλον της

«Κατά τη διάρκεια της κρίσης κατορθώσαμε,

Την σημασία των “έξυπνων” τεχνολογιών τόσο