Αρχική2019 (Page 116)

Η διαφαινόμενη ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας

Η επενδυτική αναγέννηση, με ιδιαίτερη έμφαση

Με ανησυχία παρακολουθεί ο Σύλλογος Ελλήνων

Οι σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες αξιοποίησης