Αρχική2019 (Page 117)

Οι σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες αξιοποίησης

Η Lufthansa παρουσίασε την πλατφόρμα βιωσιμότητας

"Ανάσα" για την εναέρια κυκλοφορία, προστέθηκαν