Αρχική2019 (Page 121)

Σημαντική επιδείνωση παρουσίασαν τα μεγέθη του