Αρχική2019 (Page 132)

Ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο μεταφορικού έργου

Στο διοικητικό συμβούλιο του γερμανικού ομίλου

Με τον πρόεδρο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής