Αρχική2019 (Page 140)

Τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης έκανε

Διευκρινιστική δήλωση έκανε ο υπουργός Υποδομών

Είκοσι πέντε εργαζόμενοι της Ελληνικής Βιομηχανίας

Ο Γιάννης Αληγιζάκης, διευθύνων σύμβουλος της