Αρχική2019 (Page 141)

Σημαντική επιδείνωση παρουσίασαν τα μεγέθη του