Αρχική2019 (Page 149)

«Από τα επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης

Η οικονομική ανάπτυξη στη Βρετανία βρίσκεται

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, που είχε δημιουργηθεί,

Τις προτεραιότητες του υπουργείου Υποδομών και

Την συγχώνευση ΔΕΚΟ με παρόμοιο αντικείμενο