Αρχική2019 (Page 149)

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, που είχε δημιουργηθεί,

Τις προτεραιότητες του υπουργείου Υποδομών και

Την συγχώνευση ΔΕΚΟ με παρόμοιο αντικείμενο

Τις προτεραιότητες του υπουργείου Υποδομών και

Στην επιτάχυνση αδειοδότησης των logistics, στη