Αρχική2019 (Page 149)

Η οικονομική ανάπτυξη στη Βρετανία βρίσκεται

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, που είχε δημιουργηθεί,

Τις προτεραιότητες του υπουργείου Υποδομών και

Την συγχώνευση ΔΕΚΟ με παρόμοιο αντικείμενο

Τις προτεραιότητες του υπουργείου Υποδομών και