Αρχική2019 (Page 152)

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Ενώσεως Εφοπλιστών

Κατατέθηκε προς έγκριση στο υπουργείο Ανάπτυξης

Τροποποιήσεις στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και

Τους βασικούς άξονες του προγράμματος Υποδομών