Αρχική2019 (Page 158)

Αυξημένα έσοδα και λειτουργικά κέρδη πέτυχε,

Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της βάσης

Η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για θέματα

Παραιτήθηκε ο γενικός γραμματέας Υποδομών Γ.

Ταξιδεύουν ασταμάτητα, μένουν επί μήνες μακριά

Την υλοποίηση κινήτρων για τη δημιουργία

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ συμμετείχε και φέτος στο