Αρχική2019 (Page 159)

Tην επικέντρωση της επενδυτικής οικονομικής πολιτική,

Η ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις

«Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας επιβραδύνθηκε