Αρχική2019 (Page 159)

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα υποδομής, που προκάλεσε

Tην επικέντρωση της επενδυτικής οικονομικής πολιτική,

Η ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις