Αρχική2019 (Page 161)

Ο ιταλικός κατασκευαστικός όμιλος, που ελέγχεται

Μειωμένο εισιτήριο για όλους τους εργαζόμενους

Την επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής λιμένων

Μέλος του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι συνομιλίες