Αρχική2019 (Page 164)

Επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των ακτοπλόων (ΣΕΕΝ)

Στην κατάρτιση Μητρώου Αναγνωρισμένων Εξεταστών Μηχανοδηγών,