Αρχική2019 (Page 169)

Το λογότυπο της «Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο»

Το βραβείο του καλύτερου λιμανιού κρουαζιέρας