Αρχική2019 (Page 170)

Το λογότυπο της «Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο»

Το βραβείο του καλύτερου λιμανιού κρουαζιέρας

Αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της στην ανάπτυξη