Αρχική2019 (Page 172)

Αισιοδοξία για θετική έκβαση, και μάλιστα

Προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού για τα

Τη διανομή μερίσματος ενέκρινε, μεταξύ άλλων,

Τα δικαιώματα όσων ταξιδεύουν αεροπορικώς βρέθηκαν