Αρχική2019 (Page 176)

Παρέμεινε σε λειτουργική κερδοφορία, ωστόσο με

Από την έναρξη της επαναλειτουργίας του,

Πρόωρο χαρακτηρίζει το άνοιγμα της εγχώριας

Σημαντική άνοδο στα έσοδα του Οργανισμού

Και οι τέσσερις ενδιαφερόμενοι, δηλαδή η

Έρχονται 20.000 «έξυπνες» θέσεις στάθμευσης, διαγωνισμός