Αρχική2019 (Page 177)

Τη διαβεβαίωση ότι θα ολοκληρωθούν εντός

Στην βάση της διμερούς ναυτιλιακής συμφωνίας

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του νέου αεροδρομίου