Αρχική2019 (Page 178)

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής προειδοποιητικής απεργίας,

Την κατάργηση της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών

Τις ενέργειες του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,