Αρχική2019 (Page 179)

Λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης, τις

Υποχώρησαν κατά 3,9% οι πωλήσεις επιβατικών

Για τις νομοθετικές κινήσεις του υπουργείου

Μετά την παραχώρηση των 14 περιφερειακών

Απορρίπτει τους ισχυρισμούς του προέδρου της