Αρχική2019 (Page 184)

Σε άμεσες απεργιακές κινητοποιήσεις ενδέχεται να

Διευκρινιστική εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία