Αρχική2019 (Page 192)

Τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας

Απλούστερους κανόνες για την εκπαίδευση και

Στις  5-7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη

Έκπτωση 30% για τους καλοκαιρινούς επισκέπτες