Αρχική2019 (Page 193)

Αλλάζει η εικόνα στις οδικές μεταφορές,

Με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής,

Στο θέμα της ασφάλειας στο σιδηροδρομικό

Διευκολύνσεις στην αξιοποίηση κινήτρων από επενδύσεις

Την ολοκλήρωση του έργου σηματοδότησης και

Στη Μυτιλήνη, στο αεροδρόμιο «Οδυσσέας Ελύτης»,

Ορατά είναι τα σημάδια συσπείρωσης του