Αρχική2019 (Page 195)

Διευκρινίσεις για την επέκταση του σιδηροδρομικού

Προειδοποιητική επιστολή σε 12 κράτη-μέλη της,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει

Ολοκληρώθηκε και εφέτος το πρόγραμμα προμήθειας