Αρχική2019 (Page 2)

Είναι ανταγωνιστές; Σε κάποιο βαθμό, ναι.

Προκηρύχθηκαν από το υπουργείο Υποδομών και

Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκτός

Στην τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών