Αρχική2019 (Page 204)

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

Αυξημένα έσοδα και λειτουργικά κέρδη πέτυχε,