Αρχική2019 (Page 209)

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε ο

Η Τουρκάλα Şadan Kaptanoğlu, διευθύνουσα σύμβουλος

Στο αμαξοστάσιο του μετρό Θεσσαλονίκης βρίσκονται