Αρχική2019 (Page 212)

«Ανασύρει» τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα – Θήβα

Χρυσός Χορηγός του 3ου Συνεδρίου Υποδομών

Εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες προς όλα

Αποχωρεί από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Εκπρόσωποι από αεροδρόμια, παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας,

Οι υποπαραχωρήσεις στα περιφερειακά λιμάνια παρέχουν