Αρχική2019 (Page 217)

Την εκταμίευση πέντε εκατ. ευρώ, με σκοπό

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησε ο δήμος Ασπροπύργου,

Την επικαιροποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου

Με την εκλογή του επταμελούς διοικητικού

Ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψή του υπουργού

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την έξοδο

Σε σημαντική μείωση του χρόνου έκδοσης