Αρχική2019 (Page 219)

Η ελληνική οικονομία χρειάζεται επενδύσεις 20 δισ.

Στους ισολογισμούς και την πορεία των

Στην αεροπορική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με

Σημαντική ημέρα για τη Θεσσαλονίκη, αλλά

Για το θέμα των υποπαραχωρήσεων δραστηριοτήτων