Αρχική2019 (Page 220)

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ενδέχεται να

Υψηλότερα των προσδοκιών ήταν τα έσοδα