Αρχική2019 (Page 221)

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε ο

Η Τουρκάλα Şadan Kaptanoğlu, διευθύνουσα σύμβουλος

Στο αμαξοστάσιο του μετρό Θεσσαλονίκης βρίσκονται

Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης

Συνεχίζονται οι επαφές του Ελληνικού Επιμελητηριακού