Αρχική2019 (Page 226)

Δέσμευση για την επίτευξη εφικτών, εφαρμόσιμων

Σε τετραετή συνεργασία με την Ομοσπονδία

Στις επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό

Η μικρο-κινητικότητα, όπως τα ηλεκτρικά σκούτερ,

Την ικανοποίησή της εξέφρασε η Πανελλήνια

Το χαμηλότερο σημείο του εύρους τιμών