Αρχική2019 (Page 229)

Η κήρυξη αρχαιολογικού χώρου δεν αποτελεί

Ανανεώθηκε η σύμβαση διεταιρικής συνεργασίας ανάμεσα

Τους κανόνες περί σήμανσης των ελαστικών,

Υπογράφτηκε η συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ανάμεσα

Αρρυθμίες στη λειτουργία των βιομηχανιών σε

Τον διορισμό νέων εσωτερικών ελεγκτών στην