Αρχική2019 (Page 232)

Προγραμματισμένη άσκηση ευρείας κλίμακας (emergency exercise), στο

Δεν ιδιωτικοποιούνται, αλλά παραμένουν υπό δημόσιο

Την συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του

Με την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης

Για τη δημιουργία ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας,

Τεχνικό σύμβουλο για το έργο «Παράκαμψη

Με λιγότερους «μνηστήρες» συνεχίζεται ο διαγωνισμός