Αρχική2019 (Page 235)

State-appointed commissioners running Alitalia are expected

Η ΕΣΑΛ ενέκρινε ομόφωνα την επικαιροποίηση

Η διακίνηση περισσοτέρων φορτίων απέφερε μεγαλύτερα