Αρχική2019 (Page 24)

Επικριτικός απέναντι στη μέθοδο που ακολουθεί

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών