Αρχική2019 (Page 240)

Σε προσωρινή συμφωνία κατέληξαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Προς διευκόλυνση του μεγάλου αριθμού υποψήφιων