Αρχική2019 (Page 245)

Απορρίπτει τους ισχυρισμούς του προέδρου της