Αρχική2019 (Page 245)

Απορρίπτει τους ισχυρισμούς του προέδρου της

Ο δήμος Τρικκαίων συμμετέχει στην παγκόσμια