Αρχική2019 (Page 247)

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ

Διευκολύνσεις στην αξιοποίηση κινήτρων από επενδύσεις