Αρχική2019 (Page 257)

Στις εξελίξεις που σημειώθηκαν στην ποντοπόρο

Μια σειρά από οικονομικά και κυκλοφοριακά

Η ηλεκτρονική διαχείριση της χορήγησης καρτών

Υπερψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, από την Επιτροπή

Το διορισμό του νέου διοικητικού συμβουλίου

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και ενίσχυσης

Καθυστερεί το νομοσχέδιο για τα περιφερειακά