Αρχική2019 (Page 261)

Ελπίδες περί επαναλειτουργίας τμήματος του εγκαταλειμμένου

Σε προσωρινή συμφωνία κατέληξαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Προς διευκόλυνση του μεγάλου αριθμού υποψήφιων