Αρχική2019 (Page 265)

Επενδύσεις ύψους πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ για

Προειδοποιητική στάση εργασίας, 11.00 – 14.00,

Σε προσωρινή συμφωνία κατέληξαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο