Αρχική2019 (Page 271)

Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του προέδρου της

Οι Αμερικανοί αποτελούν τη μεγαλύτερη «δεξαμενή»