Αρχική2019 (Page 271)

Τα ναυπηγεία Νεωρίου στη Σύρο επισκέφθηκε,

Οι Αμερικανοί αποτελούν τη μεγαλύτερη «δεξαμενή»

Εντονότερη γίνεται η έλλειψη για επαγγελματίες