Αρχική2019 (Page 274)

«Εάν αντιμετωπίζονταν άμεσα τα προβλήματα, που

Η Transport Canada (ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας

Εισήγηση έχει κατατεθεί στο υπουργείο Μεταφορών

Απορρίπτουν τους ισχυρισμούς του αντιπροέδρου της