Αρχική2019 (Page 278)

Η ηλεκτρονική διαχείριση της χορήγησης καρτών

Υπερψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, από την Επιτροπή

Το διορισμό του νέου διοικητικού συμβουλίου

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και ενίσχυσης

Καθυστερεί το νομοσχέδιο για τα περιφερειακά

Διεύρυνση των εβδομαδιαίων συχνοτήτων των απευθείας