Αρχική2019 (Page 279)

Επιτακτική θεωρεί την ανανέωση του επαγγελματικού

Ελάχιστοι μήνες απομένουν για την εισαγωγή

Σύμβουλο για την εκπόνηση και υλοποίηση

Περίπου 2,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες από και

Επιστολή στον υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης

Σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της Διεύθυνσης

Η νέα πλατφόρμα ιχνηλασιμότητας για την